Услуги

Гамата от УСЛУГИ, необходими и представяни от фирма АДВАНСЕД СЪРВИСИС постоянно се разширява и е изключително богата и разнообразна. В най-обобщен вид тя включва:

– консултации на ниво проект

– консултации и контрол по време на изпълнението

– консултиране и пряко участие в приемо-предавателните процедури на обекта към неговия собственик

– оценка годността и комплектността на приемания за стопанисване и обслужване обект

– съдействие за оценяване енергийната ефективност на обекта

– координация и взаимодействие с фирми за:

1. почистване
2. охрана
3. озеленяване
4. паркинги
5. басейни, детски площадки
6. парково оборудване и атракциони
7. външна и вътрешна реклама
– координация с основните външни доставчици на:
1. вода за битови и индустриални нужди
2. електроенергия, вкл. резервирано захранване
3. топлоенергия
4. горива и консумативи
5. комуникационни услуги – телефон, интернет…
6. канализационни услуги и извозващи битови и индустриални отпадъци и вещества
– координация и контрол на работата на външни подизпълнители.

1. възможност за 24-часово дежурство с поддържане на Hot Line телефонна връзка с клиентите и запис в Help Desk на регистрираните събития
2. възможност за 24-часова работа по контрола и управлението на обектите с помощта на BMS (Building Management System) и/или друга система за автоматизирано следене и управление
3. ежедневен контрол (7/7, 365/365) на общото техническо състояние и наличност на цялостното оборудване на обекта
4. перманентен контрол и поддръжка на пожароизвестителна и пожарогасяща система и оборудване
5. регулиране и поддържане на контактни и осветителни системи
6. комплексно поддържане на системите за вентилация, отопление и климатизация

– комплексен технически фасилити мениджмънт със собствен висококвалифициран екип, включващ:

цялостно подробно описание на наличните технически съоръжения и оборудване
подробен план за извършване на периодичните и профилактични обслужвания, съобразени с препоръките на съответния производител / доставчик
подробен план за действие в критични ситуации
възможност за 24-часово дежурство с поддържане на Hot Line телефонна връзка с клиентите и запис в Help Desk на регистрираните събития ежедневен контрол (7/7, 365/365) на общото техническо състояние и наличност на цялостното оборудване на обекта
перманентен контрол и поддръжка на пожароизвестителна и пожарогасяща система и оборудване
регулиране и поддържане на контактни и осветителни системи
комплексно поддържане на системите за вентилация, отопление и климатизация
дейности, свързани и подпомагащи маркетинга на обекта (реклами и рекламно осветление, сезонни и периодични декорации, преструктуриране на рекламни площи и щандове и т.н.)
допълнителни услуги по желание на клиента, като ремонт и профилактика, довършителни работи, доставка и монтаж на допълнително оборудване и др.